ADRESSEBOGENTHE ADDRESS BOOK
Henrik Nordbrandttrans. Robin Fulton (from Danish)
Jeg ved ikke, hvor jeg skal vende mig:
Halvdelen af navnene i min adressebog
er spærret af et usynligt kors
og nøglerne i mine lommer hører til låse
der for længst er blevet udskiftet.

Mine feberhede nætter må jeg dele
mellem hvert af de huse, jeg har beboet.
Om morgenen bærer fremmede mig
hjem til ingenmandsland.

Jeg oplader mig selv som en magnet
der løber løbsk, når mørket falder på:
Alt og alle vil klynge sig til mig
blot for at dø, når strømmen løber ud.

Min tid er som den, man kan aflæse
på et ur, man har arvet
og jeg vover ikke at købe et nyt.
I don't know where to turn:
half the names in my address book
are blocked off by an invisible cross
and the keys in my pockets belong to locks
which have long since been changed.

I have to share my feverish nights
with each of the houses I have lived in.
In the morning strangers carry me
home to no-man's-land.

I recharge myself like a magnet
that runs wild when darkness falls:
everything and everyone wants to cling to me
only to die when the current fades out.

My time is like the time we can read
on an inherited clock
and I don't dare buy a new one.

Copyright © Henrik Nordbrandt; trans. copyright © Robin Fulton 2001 - publ. Modern Poetry in Translation 18 & Dedalus Press


...buy this book
next
index
translator's next