MULAJ MOULDING
Ioana Nicolaietr. Fiona Sampson
Se poate să fi fost celtă
cîndva scormonind după miezul roşu al munţilor
în portmonee înflorite drămuind
galeriile surpate
zîmbetul larg al rîului
ca o lamă de bărbierit tăind Valea Anieşului
Cormaia şi Ilvele

se poate vicleşugul băuturilor tari
al miedului închegat în canistre
să-mi fi decolorat părul
să-mi fi spălăcit genele
şi pielea ca mozaicul

neputincioasele braţe să mi le fi amorţit
cu plantele agăţătoare vălurind
peste bîrne

se poate depărtările
ca pietrele de moară să mă strîngă
în laringele opărit al cascadei
printre roţile de lemn mîncate
de arama nisipului şi lîna dărăcită

aurul şi plumbul
haitele de lupi coborînd tot mai des
se poate
şi mistreţii grohăind lîngă prispe
în negura celui mai greu urcuş
din dimineţile divizate sub neschimbatul şpalt

se poatc să fi fost celtă
pomeţii mei laţi se suprapun peste alţii
in vale opaiţul buturugilor putrede
însoţeşte mult timp.
It could be that I was a Celt
and that once upon a time I rooted about to rediscover the
red heartstone of the mountains
in portfolios of flowers, dividing up with minute care
the fallen galleries,
the wide smile of the river
like a razor blade cutting the Valley of the Anie,
the Cormaia and the Ilves

could be that trick of spirits
and honeydew curdled in jerry cans
discoloured my hair
bleached my lashes and skin
like a mosaic

that it numbed my powerless arms
helpcd by the vines surging along the beams


could be that distances
cut me down like millstones
in the shrivelled voice-box of a mill-race
between wooden wheels eroded
by brass, sand and carded wool


gold and lead
packs of wolves coming down more and more often
could be
and wild boars grunting close to the terraces
in the thick mist of the steepest slope
of mornings divided between unremitting tests


it could be that I was a Celt
my wide cheekbones superimposing themselves on other
cheekbones:
in the valley the light from buried roots
stays with us a long time.

Orig. copyright © Ioana Nicolaie, trans. copyright © Fiona Sampson - publ. Arc Publications


...buy this book
next
index
translator's next