PRI RDEČI KAČI AT THE RED SNAKE
Aleš Mustar trans. Manja Maksimovič (from Slovene)
Onemeli Cigani,
medvedjega piva ni na ceniku,
strežejo pa izvrstno hišno specialiteto:
Puškina na žaru.
Kuhar ga skrbno razkosa.
Pri rdeči kači ni manir, lahko ješ z roko.
Pesnik, obsojen na molk, dobi drobovino.
Lačni ustvarjalec reklam zagrize v sočno bedro,
meni pa je natakar postregel srce!
žvečim in žvečim.
Kako suh je post-postmodernizem!
Gypsies grown dumb,
the bear beer is not on the menu
but they serve an excellent house specialty:
grilled Pushkin.
The chef carves him painstakingly.
There are no manners at the Red Snake, you can eat
with your fingers.
The poet sentenced to silence is brought innards.
The hungry ad designer bites into a juicy leg,
and to me the waiter serves the heart!
I keep chewing and chewing.
How tough post-post modernism is!

Copyright © Ales Mustar 2005; Trans. Copyright © Manja Maksimovič 2005


next
index
translator's next