DRUŽINSKA TRAGEDIJA FAMILY TRAGEDY
Aleš Mustar trans. Manja Maksimovič (from Slovene)
Danes me je zapustila
moja edina hči - ptičje strašilo.
Suvereno, pubertetniško je zapustila moje stanovanje
in se odselila k teti - pravi lutkarici.
Pravi, da ji je vsega dovolj,
da je igranje z okroglimi žigi
in igranje računalniških igric ne zadovoljuje več,
tudi če sem kupil raven ekran.
Nezadovoljna je s svojim imenom - Kasilda.
Sita je zabav, ki jih prirejam ob njenem rojstnem dnevu.
Jezi se, ker je nočem razumeti in še kar naprej na žurke
vabim
poštirkano Rdečo kapico in Princesko na zrnu graha.
"Raje spim pri teti v pepelniku pod pomivalnim koritom
kot pa v tvoji računalniški sobi.
Pri njej diši po barvah in starih cunjah,
tri hard diske imaš in samo eno hčer,
pa v življenju nisi znal izbrati."
Noče se vpisati na fakulteto, sedaj sama služi denar.
Preživlja se s strašenjem v izložbah knjigarn.

"Vsak teden ena knjiga - po lastni izbiri!" mi zabrusi:
"Ti si doktor književnosti, pa še navadnega prehlada ne
znaš pozdraviti!
Jaz zaslužim toliko knjig, da imam prebavne motnje!
Zdravniki so mi svetovali, da bi bilo dobro, če bi
zamenjala okolje."
In je zares odšla - z Jurimurijem v Afriko -,
za vedno srečna.
Today I've been abandoned
by my only daughter - the scarecrow.
She left my apartment decidedly, puberty-driven,
and moved to be with her aunt - a genuine puppeteer.
She says she's fed up with everything,
that playing with round stamps
and computer games no longer satisfy her
even though I've bought a flat screen.
She's not happy with her name - Cassilda.
She's fed up with the parties I throw for her birthday.
She is mad at me because I refuse to understand her
and keep inviting to the bashes
neat Little Red Riding Hood and Princess with her pea.
"I'd rather sleep in an ashtray under the sink at my aunt's
than in your computer room.
Her place smells of paint and old rags,
you've got three hard disks and only one daughter
and you still couldn't choose in life."
She refuses to enrol at a university, she earns her own
money now.
She makes a living scaring passers-by through a book-shop
window.
"A book every week - of your own choice!" she snaps at me:
"You're a doctor of literature but you can't cure even a
common cold!
I read so many books I get digestive disorders!
Doctors say a change of scenery would do me good."
And indeed she left - with Yurimuri to Africa -
happy forever.

Copyright © Ales Mustar 2005; Trans. Copyright © Manja Maksimovič 2005


next
index
translator's next