BOŽIČNA CHRISTMAS POEM
Aleš Mustar trans. Manja Maksimovič (from Slovene)
Prepevanje božičnih pesmi
v stoletni, toda vitalni cerkvi.
Gregorijanski napevi pevcem
nadenejo krila
in začnejo leteti v viave.
Nato udari,
udari zemeljska velesila
in spremeni oltar v pločevinko kokakole,
cerkev pa ovije v rdeč papir z zlatimi snežinkami
in jo trdno poveže s praznično pentljo.
Rdeče čepice frčijo po zraku,
Božiček se spremeni v Božičko,
angelski pevci s premočenimi krili,
dokaz, da gazirana pijača ne osvežuje,
skačejo iz pločevinke, nemo<čno padajo na tla

in prepevajo Jingle Bells.
Okamneli škof, vklesan v cerkveni steber,
se razkolje na dvoje.
Iz raja izgnani angeli se primejo za roke in sklenejo
polkrog,
obsojeni na večno prepevanje o sanjah o belem
božiču.
Toda božja kazen je brez učinka,
tercijalke še vedno lažejo samo zunaj cerkvenih zidov.

The singing of Christmas carols
in a hundred-year-old yet vital church.
Gregorian chants give
wings to singers
and they take to the sky.
And then it strikes,
the earthly superpower strikes
and transforms the alter into a Coca Cola can,
wrapping the church in red paper with golden snowflakes
and binding it firmly with a festive tie.
Red hoods are flying through the air,
Father Christmas turns into Mother Christmas,
angelic singers with sodden wings -
a proof that carbonated drinks aren't refreshing -
are jumping out of the can and falling helplessly to the
ground
singing Jingle Bells.
A petrified bishop, engraved in a church pillar,
splits in two.
Angels exiled from Eden take each other's hands and form
a semicircle,
doomed to eternal singing about the dreams of a white
Christmas.
God's punishment has no effect though,
holier-than-thou church ladies continue to lie only outside
the church walls.

Copyright © Ales Muštar 2005; Trans. Copyright © Manja Maksimovič 2005


next
index
translator's next