SGITSO PICASSOSCHIZO DE PICASSO
Elin Llwyd Morgantrans. by the poet
Eistedd ar y foryd
yn edrych ar y machlud
yn rhegi ffawd
a'r uwd o fyd
codog
sy'n codi cyfog.

Dywedodd Picasso fod pob dynes
naill ai'n dduwies neu'n slebog.
Duwieslebog ydw i,
yn derbyn pobl ddrwg a da
i mewn i'mywyd
yn llenwi bysys efo pobl neis
a syrthio mewn cariad efo'r misffits.

Mae'r machlud mor rhamantus
wrth iddo dreiddio
i dwll din yr ynys,
ond dwi ar goll er gwaetha'r
rhyw a'r rhamant a'r drygs a'r gwin
sy'n cadw'r duwiau dicllon draw.

Mae rhywbeth ar goll
yn fy mywyd colledig,
rhyw bechod dwi heb ei brofi,
rhyw dduw dwi heb ei ddofi
a'i wneud yn rhan annatod
o gymhlethdod fy nghymeriad.

Cyn i'r machlud fy sugno
i grombil ynysig unigrwydd,
estyn dy law i mi eto:
mi fydda i'n dduwies
ac yn slebog i ti,
yn sgitso i Bicasso.
Sitting by the inlet
looking at the sunset
cursing fate
and the crazy
mixed-up world
that makes my heart retch.

Picasso said that every woman
is either a goddess or a slut.
I am a goddesslut,
welcoming good and bad folk
into my life
filling buses with those that are nice
and falling in love with the misfits.

The sunset is so romantic
as it penetrates
the island's arsehole,
but I feel lost in spite of the
sex and drugs and rock 'n roll
that keep the killjoy gods at bay.

Something is missing
in my prodigal life,
some sin I haven't proven,
some god I haven't woven
into the complex pattern
of my make-up.

Before the sunset sucks me into
the beached bowels of loneliness,
reach your hand out for me again:
I'll be a goddess
and a slut for you,
a schizo for Picasso.

Copyright © Elin Llwyd Morgan; trans. Copyright © the poet - publ. seren (Poetry Wales Press Ltd.)


...buy this book
next
index