STELLA MARIS STELLA MARIS
Kath McKay trans. Carita Nyström - (into Swedish)
Mary's statue reaches arms across the harbour
Where boys dive into clear water
flecked with diesel. The ferry cuts through
:The Narrows, lets its front down as it nears shore.
Cars start up. Two men in caps at the Cuan Arms
discuss Sean, who hasn't been over
for twenty years, but is just after getting back.

Hot whiskey slides down easy in November
when sea mist rolls in and the long call
of the lifeboat breaks into your sleep. Inspectors
from England say the boat paint is toxic
to fish. Fungicides root, bed deep. This north
we're not without consequence. On clear nights
the Milky Way is visible, and a galaxy of stars;
Calisto and Cassiopeia. The Dog Star. The Plough

and at St Brigit's Well, rags on a hawthorn bush, alders,
scribbled wishes. Please God cure her,
Jesus grant my plea. In the cairns, boulders
cover stalagmites. Nitrates leach into the water
table. Fossils on the beach. On the shore
uprooted stones, people mumbling a prayer
say he went quick at the end, how people ought to.
Mariastoden sträcker sina armar över hamnen
där unga pojkar dyker i klart vatten
fläckat av dieseldroppar. Färjan skär igenom
The Narrows, släpper ner fronten när den närmar sig land.
Bilar startar. Två män i keps på Cuan Arms
pratar om Sean, som inte varit över
på tjugo år, men är nyss hemkommen.

Het whiskey glider lätt ner i november
när havstjockan rullar in och der långa tjutet
från livbåten bryter in i sömnen. Inspektörer
från England säger att båtfärgen är giftig
för fiskar. Svampgift sätter sig, djupt nere. Här i norr
är vi alltid utsatta för följder. Klara nätter
kan man se Vintergatan, och en galax av stjärnor;
Calisto och Cassiopeia. Hundstjärnan, Plogen

och vid St Brigids källa, trasor på hagtornsbuskar och alar
med nedskrivna önskningar. Kära Gud bota henne
Jesus uppfyll min önskan. I rösena döljer
stenar stalagmiter. Nitrater läcker in i
vattencisternen. Fossiler i sanden. På stranden
upprivna stenar, människor mumlar en bön
säger det gick fort på slutet för henne, tur nog.

Copyright © Kath McKay 2006; Trans. Copyright © Carita Nyström 2006


...buy this book
next
index