KABELSKEPP CABLE-SHIP
Harry Martinsontrans. Robin Fulton

Vi fiskade upp atlantkabeln mellan Barbadoes
...............................................och Tortuga,
höllo upp lyktorna
och beslogo nytt katschuk på såret i dess rygg
15 grader nordlig bredd, 61 grader västlig längd.
När vi satte örat till det gnagda stället
hörde vi hur det surrade i kabeln.
- Det är millionärerna i Montreal och St. John's
.....................................................som tala
om priset på kubasockret och sänkningen av
våra hyror, sade en av oss.

Vi stodo där länge och tänkte, i en krets av lyktor,
vi tåliga kabelfiskare,
så sänkte vi den lagade kabeln ned till
sin plats i havet.

We fished up the Atlantic cable between Barbados
.......................................................and Tortuga,
held up our lanterns
and patched over the gash on its back,
fifteen degrees north and sixty-one west.
When we put our ears to the gnawed part
we heard the murmuring in the cable.
One of us said: "It's the millionaires in Montreal and
..............................................................St John's
discussing the price of Cuban sugar
and the lowering of our wages."

We stood there long, thinking, in a lantern circle,
we patient cable-fishers,
then lowered the mended cable
back to its place in the sea.

Copyright © The heirs of Harry Martinson; translation copyright © Robin Fulton


next
index
translator's next