HEMBYN HOME VILLAGE
Harry Martinsontrans. Robin Fulton

I hembyns daggmaskluckrade trädgård
växer ännu aklejan
och långsträckta klockor picka gammaldags i alla hus.
Rökarna stiga som offerpelare rakt upp från kojorna,
och för dem som komma därutifrån,
från världshavens hårda arbeten och Barcelonas horgator,
liknar denna fridfulla by en tyst lögn.
En lögn som man gärna skulle vilja dröja vid,
en lögn för vilken man skulle vilja
..............................förtrampa alla onda sanningar.
In the gardens of my home village, where earth-worms loosen the soil, the columbine still grows
and grandfather clocks cluck old-fashionedly in each
house. Smoke rises from cottages like sacrificial pillars
and to those who come from afar, from the hard toils of the world's oceans and the whore-houses of Barcelona,
this peaceful village is like a silent lie.
A lie we would willingly hang on to, a lie
for which we would trample down all evil truths.

Copyright © The heirs of Harry Martinson; translation copyright © Robin Fulton


next
index
translator's next