ALBADA AL CAP DE CREUS DAWN AT CAP DE CREUS
Joan Margarit trans. Anna Crowe (from Catalan)
M’has esperat tan trist.
Davant les roques púrpura
voliors de gavines et vigilen,
líriques buscadores de carronyes
en la duresa grisa, cap de mort
exaltat per la pura llum del mar.
Vorejo el mur a plom amb el vertigen,
m’aboco al precipici
i tu, com sempre, m’ofereixes
un verinós i indiferent silenci.
He viscut ajornant les amenaces
de l’hivern als meus ulls
des de l’infant que va trobar als teus peus
el gran saló blau fosc del mar més culte.

El cap estén damunt del mar
igual que un front tota la nostra història.
Batut pel vent del nord, he vingut sol
per no haver de fingir l’emoció,
que fa temps he perdut, per la bellesa.
Aquest camí estampat damunt la pedra
és l’últim tram del meu recorregut,
el que transcorre vorejant l’abisme.
You have waited for me so sadly.
In front of the purple rocks
flocks of gulls watch over you,
lyric seekers after carrion
in the grey hardness, dead man's head
raised up by the pure light off the sea.
I edge along the wall that drops dizzily down,
I look over the precipice
and, as always, you offer me
a poisonous and indifferent silence.
I have lived postponing the threats
of winter in my eyes
ever since a child, who found at your feet
the huge, deep-blue drawing-room of the most learned sea.

Like a forehead the cape spreads out
over the sea the whole of our history.
Buffeted by the north wind, I have come alone
so as not to have to pretend to the feeling
for beauty that I lost long ago.
This path printed on stone
is the last stage of my journey,
the one that runs along the edge of the abyss.

Copyright © Joan Margarit 1986-2006: transl. copyright © Anna Crowe 2006;
orig. publ. "Estaciò de França", poesía Hiperiòn 1999; trans. publ. "Tugs in the Fog", Bloodaxe Books 2006.


...buy this book
next
index
translator's next