SI E DUA SHQIPËRINË HOW I LOVE ALBANIA
Sejfullah Malëshova trans. Robert Elsie (from Albanian)


S' kam çiflik e s'kam pallate,
S' kam dyqan me katër kate
Po e dua Shqipërinë
Për një stan në Trebeshinë,
Për një shkarpë e për një gur,
Për kasollen mi Selishte,
Për dy ara në Zallishte,
Për një lopë e një gomar,
Për një Balo, një manar.
.....Unë e dua Shqipërinë
.....Si bari dhe si fshatar.

Unë e dua Shquipërinë
Për tërfilin mi lëndinë,
Për një majzë gjeraqinë,
Dhe për ujët që buron
Nga një shkëmb e gurgullon
Nëpër lisat gjethe-shumë,
Edhe zbret përposh në lumë.
Unë e dua Shqipërinë
Për një lule trëndelinë,
Për një zok që fluturon,
Për bilbilin që këndon
Në ato ferra e në ato hie
Këngë malli e dashurie,
.....Unë e dua Shqipërinë
.....Si poet i dhëmshëruar.

Unë e dua Shquipërinë
Që nga Korça e në Vraninë,
Ku del bumku që me natë
Me parmëndë edhe me shatë,
Mbjell e korr me diell, me hënë
Dhe s' ka bukë për të ngrënë
Ku nallbani e samarxhiu,
Krrusen ditë e krrusen natë,
Që të hanë bukë thatë
Ku hamalli nëpër skela
Ngarkon hekur e varela,
Këmbë-zbathur, bythë-çjerrë
Punon vetëm për të tjerë.
Unë e dua Shquipërinë
Që nga Shkupi e në Janinë,
Ku një popull derë-zi
Heq e vuan robëri,
Po ka shpirtin luftëtar:
.....Unë e dua Shqipërinë
.....Si një revolucionar.


I've no farm estates or manors,
I've no shops or lofty buildings,
Yet I love my land, Albania -
For a barn in Trebeshina,
For its boulders and its brushwood,
For a hut above Selishta,
For two fields ploughed in Zallishta,
For a cow and for a donkey,
For an ox, a little lambkin,
.....This is how I love my country
.....Like a shepherd, like a peasant.

Yes, I love my land, Albania,
For the clover in its meadows,
For a quick and agile maiden,
For its spring of water gurgling
From the cliffs and flowing swiftly
Through the leafy oak tree forests,
Tumbling down to form a river,
Yes, I love my land, Albania,
For the fenugreek in blossom,
For the birds that fly above it,
For the nightingales a-singing,
In the shade and in the brambles,
Trilling songs of love and longing,
.....This is how I love my country,
.....Like a poet in devotion.
            
Yes, I love my land, Albania,
Right from Korça to Vranina,
Where the farmer sets off early
With his hoe and plough a-toiling,
Sows and reaps by sun and moonlight,
Yet, he has no food to live on,
Where the farrier and saddler
Day and night stoop o'er their duties
Just to get a few stale breadcrumbs,
Where the porter at the dockyards,
Laden down with iron and barrels,
Bears his load, barefoot and ragged,
Always serving other people.
Yes, I love my land, Albania,
Right from Skopje to Janina,
Where its people in misfortune
Suffer, live their lives in serfdom,
Yet they have a fighting spirit -
.....This is how I love my country,
.....Like a revolutionary.

Trans. Copyright © Robert Elsie 2006.


next
index
translator's next