EDYP I SFINKSOEDIPUS AND THE SPHINX
Zbigniew Machejtrans. Tadeusz Pióro (from Polish)
dla Zbigniewa Herberta

Nagi Edyp w jutrzennym paszczu
narzuconym niedbale na prawe rami
pochyla si przed Sfinksem
aby lepiej doslysze jego skrzydlate sowa
z ducha egipskiej muzyki.

Twarz o klasycznym profilu,
przetluszczone loki o kruczoczarnym poysku,
jakie wioso pod pach albo wlócznia w pobliu
cikich doni mordercy i ldwi kazirodcy.
Osikowate medium niezawinionej winy
mierdzi jak kozio ofiarny.

Z lew rk opart na kolanie
i okciem tak przytrzymujcym jutrzenny paszcz,
aby nim zasoni swoje podbrzusze,
nieszczsny nosiciel za wpatruje si
w jasne piersi Sfinksa, istoty doskonaej
jak skaranie boskie, w te jabkowite piersi
wyprone na baczno i wytoczone gniewnie
przeciwko Tebom
przez olimpijskich chirurgów
plastycznych.

O, teraz ... Spójrz, jak si wpija
swoim cielcym spojrzeniem
w nabrzmiae hieroglify
sutek tego potwora,
jakby z nich renicami
wysysa sprytnie odpowied
na dziecinn zagadk.

A co si zdarzy potem
wiadomo ju od dawna:
ciemna i gorzka przepa
prdzej czy póniej dopadnie
wszystkich co do jednego.
For Zbigniew Herbert

Oedipus naked under dawn's mantle
casually slung over his right shoulder
leans over the Sphinx
the better to hear its winged words
out of the spirit of Egyptian music

A clasically profiled face
greasy locks with a raven sheen
an oar under his arm or a spear close
by the killer's heavy hands and incestuous loins.
The hearty medium of guiltless guilt
reeks like a scapegoat.

Left hand braced on knee
and elbow holding dawn's mantle
so as to cover his crotch
the wretched carrier of evil gazes
at the Sphinx's bright breast, at a being perfect
as the gods' curse, apple?round breasts
standing to attention and angrily turned
against Thebes
by Olympian plastic surgeons.See, now ... How he drives
his calf's stare
into the swollen hieroglyphics
of the beast's nipples
as if his pupils had sucked from them
cunningly the answer
to the childish riddle.

And what will follow
has been known for ages:
the dark and bitter pit
will sooner or later pounce
on one and all

Copyright © Zbigniew Machej 2003; Trans. Copyright © Tadeusz Pióro 2003 - publ. Arc Publications


...buy this book
next
index
translator's next