PANEGYRIC ZA MICHAŁ FRENCEL PANEGYRIC FOR MICHAŁ FRENCEL
Jurij Ludovici trans. Robert Elsie (from Sorbian)
Twoja chwała njewumrě,...Swjata šlachta Habramowa,
kiž sy na Sinajskej hori...z Bohom samym rěčała
a w błysku z hrimotanjom...jeho kaznje słyšała;
a ty, Galilejski kraj,...žo te zbóžne slódke słowa
Christa tweho knjeza su...w twojich m ěstach zasłyšane.
Chwal so, njehań druhich ludži:...Jězus hlaj! naš wumožnik
rěči z nami hrěšnikami,...jak by był naš bydelnik,
serbske słowa Serbam nam...jasni, krasni přełožene.

Tak je boža mudrosč nas...lačnych hnadni wopřijała

a z wulkimi lubosčami...wokošuje serbski rót
přez Michała Frencelowe...mudre pjero, horcy pót:
Za to jemu zdobny dźak,...Bohu budź ta wěčna chwała!
Your fame has not died, holy stock of Abraham,
Who on Mount Sinai spoke to God himself
And midst thunder and lightning received his commandments,
And you, land of Galilee, that hearkened in your cities
To the sweet and divine words of Christ, your Lord,
Praise be to you. Disdain not other peoples: Behold, Jesus!
Our saviour speaking in Sorbian, as if he were one of us,
Speaking to us Sorbian sinners in a clear and splendid
translation.
Thus the wisdom of God in his mercy has embraced us who
thirst,
And with great love has kissed Sorbian lips,
Through Micha Frencel's able quill and ardent diligence.
Thanks be to him and eternal praise be to God!

Trans. Copyright © Robert Elsie 1990 - publ. Forest Books


next
index
translator's next