VENEZIA
VENEZIA
Cvetka Lipuš
trans. Anthony Vivis
Let golobov se
dotika mojih zenic.
Črnina oken
bolšči v svetlobo.
Na stenah - sivobele igre.
Bleščeče izobilje hromi oči.
V živi glasnosti se
potaplja mesto.
A flight of pigeons
stirs my pupils.
Window blackness
gapes at the light.
Along the walls grey-white colour-play.
Glittering abundance lames the eyes.
The city sinks
In energetic clamour.

Copyright © Wieser Verlag, Austria; Trans. Copyright © Anthony Vivis


next
index
translator's next