CÓRECZKAZLITTLE GIRL C.
Eva Lipska - (Polish)trans. Barbara Bogoczek & Tony Howard
Etos i Moraln. Stare malestwo.
W niedzielne popoudnie drzemice post factum.

Kilkoro udanych dzieci.
I jeden bld natury:
pelnowieczna ju córeczka Zbrodnia.

Czy popenilimy bld?

Granatowy fartuszek. Biay konierzyk.
Dyscyplina i posuszestwo.
Fanatczne warkoczyki koysz si w tle.

W tornistrze zawsze ostre naboje.
Zemsta w garnusku na mleko.

Legiony rzymskie w dyskotece.
W szufladach nuklearne bibeloty.

Ukoczya jedynie
wieczorowe kursy zagady.

W przyplywach pogardy
cina w ogródku strach.

Z zawodu jest
cmentarzem.

Celuje w ciemno.
Ethos and Morality. The old married couple.
A post factum nap on a Sunday afternoon.

Several good children.
And one freak of nature:
little girl Crime who's already full of age.

Where did we go wrong?

The navy blue dress. The white collar.
The discipline and obedience.
The fanatical pigtails dangling behind.

Always live bullets in the schoolbag.
Revenge in her cup of milk.

Roman legions at the disco.
Nuclear trinkets in the drawers.

She only took
the evening class in mass destruction.

She prunes fear in the garden
in fits of contempt.

Occupation
cemetery.

She aims into the dark.

Copyright © Ewa Lipska 2002; Trans. Copyright © Tony Howard & Barbara Bogoczek 2002 - publ. Arc Publications


...buy this book
next
index
translator's next