VID EGEISKA HAVETBY THE AEGEAN SEA
Ingemar Leckiustrans. John F. Deane
En försenad fiskebåt stävar in mot hamnen
och drar en lång strimma över den blå öknen.
Berget Athos skymtar i fjärran i sitt lysande dis.

Och plötsligt är allting bara bländning,
ett lågande hav, ett ljus som svämmar över alla bräddar.
Duvans fladfdrande vingar är mina enda ögonlock.

Ett tempel av svävande marmor? Det nedre vattnet
återförenat med det övre? En onsömmad mantel av ljus?
En bild av det bildlösa? Ursprungets ikonostas ...

Jag trevar bland bildernas aska,
medan en ängel störtar rakt in i det outsägliga
och haren i strandskogen lugnt betar av det gröna ljuset.
A fishing boat, delayed, heads in towards the harbour
and draws a long wake over the blue desert.
Mount Athos may be glimpsed far off in its gleaming haze.

And suddenly everything is sheer endazzlement,
a blazing sea, a light overflowing all its borders.
All I have for eyelids are the fluttering wings of the dove.

A temple of floating marble? The waters from below
reunited with those from above? A seamless garment of light?
A picture of the pictureless? Iconostasis of the origins ...

I grope amongst the ashes of the images,
while an angel hurtles straight into the ineffable, and the hare
in the seaside wood calmly grazes the green light.

Copyright © Ingemar Leckius 2000; Trans. Copyright © John F. Deane 2000 - publ. Dedalus Press

...buy this book
next
index
translator's next