NUNC ET SEMPERNUNC ET SEMPER
Ingemar Leckiustrans. John F. Deane
..............................Till Mikaela

Jag förnimmer din närhet,
främmande som vildrosens doft.
Med domnande sinnen söker jag dig,
allt levandes fäste.

Det är hos varandra vi bor
under svarta stjämbilder.
Det finns någonstans en outgrundlig ömhet,
en trygghet som bara blinda känner.

Jag lyssnar till din puls
som till en underjordisk källa.
Jag älskar också dina benknotor,
förgänglighetens tempel.

Våra rynkor är hemlighetsfulla
som en förseglad skrift.
Våra ansikten är bara dunkla speglar,
det är någon annan vi älskar hos varandra.

Någon som kommer oss till mötes
långt inifrån varandra,
som väntar likt en okänd lustgård
i hängivelsens öken.
..............................for Mikaela

I am sensible of your nearness,
strange to me as the scent of the wild rose.
My senses numbed I seek you,
you, foundation of all the living.

In one another's lives we dwell
under black constellations.
Somewhere, there is unfathomable tenderness,
a trust such as the blind alone may know.

I listen to your pulse
like a stream that's stirring underground.
Your very bones, too, I love,
perishability's temple.

Our wrinkles are rich in mystery,
like a scroll that's sealed.
Our faces are nothing but dark mirrors,
it's someone else we love in one another's lives.

Someone who is coming forward to meet us
out of the depths of one another,
someone who waits like a secret Eden
in the desert of our devotion.

Copyright © Ingemar Leckius 2000; Trans. Copyright © John F. Deane 2000 - publ. Dedalus Press

...buy this book
next
index
translator's next