NATDAMPER NIGHT STEAMER
Peter Laugesen trans. Anne Born (from Danish)
Digtere er sprogets sømænd de glemmer aldrig
De siger farvel på kajen og vender ryggen til
De går om bord på færgen og vinker ikke
Man ser dem aldrig igen og det gør ondt
Det er for evigt og man glemmer dem snart
Men de glemmer aldrig for blæk er det store hav
De ligger på overste dæk og stirrer op
I stjernerne fra en bænk med redningsbælter
De har lukket den op og set den er tom
De hører skramlende rock and roll rumstere
Under salonmusikken to dæk længere nede
De drikker med handelsrejsende i salonen
Og lytter til bølger af fortvivlet sjofle historier
Men de bor aldrig i kahyt kommer aldrig ned
I gangene med de plettede røde tæpper
De stiger af på en anden kaj og forsvinder i sne
Men de glemmer aldrig for digtet er
En ubrudt streg og slynget færd fra det første blækhus
Til pennen løber tør og skriften løber ud
Hvor alting er for evigt på dækket under stjernerne
Der sover sprogets sømand og digtet er en færge
På blodets sorte hav hvor den damper hid og did
Poets are the sailors of language they never forget
They bid farewell on the quay and turn their backs
They go on board the ferry without waving
You never see them again and that hurts
It is for ever and you'll soon forget them
But they never forget for ink is the great ocean
They lie on the top deck gazing up
At the stars from a bench stuffed with lifebelts
They have opened it and seen it is empty
They hear the rattle and din of rock 'n roll
Beneath the saloon music two decks below
They drink with commercial travellers in the saloon
And listen to waves of despairing smutty stories
But they never sleep in cabins never go down
In the corridors with their stained red carpets
They go ashore at a different quay and vanish in snow
But they never forget for the poem is
An unbroken line hurled out from the first inkwell
Until the pen runs dry and the writing runs out
Where everything is for ever on the deck under the stars
Where the sailor of language sleeps and the poem is a ferry
On the black sea of blood where it steams ever and on

Copyright © Peter Laugesen 2005; Trans. Copyright © Anne Born 2005 - publ. Shearsman Books


...buy this book
next
index