VRAAG QUESTION - (from Dutch)
Pieter Langendijk tr. Cliff Crego
Zijn naastens goed begeren,
Te woekeren, te scheren,
Te zorgen voor zijn pens,
Nooit voor zijn evenmens.
Op 't huisgezin te grauwen
En armen toe te snauwen,
Maar driemaal daags te kerk;
Is dat geen christelijk werk?
To be well-desirous of his neighbors,
To profiteer, to shave,
To care for his paunch,
And never for his fellow-man.
To snarl at one's family
And gibe at the poor,
But go three times a day to church;
Is that not good Christian work?

Trans. copyright © Cliff Crego - see website http://www.cs-music.com/features/r2c-index.html


next
index
translator's next