O SA GJELBËRIM I RIOH, WHAT NEW VERDURE
Natasha Lakotrans. Robert Elsie (from Albanian)
O sa gjelbërim i ri,
mbase një ditësh, mbase një orësh,
mbase i një minute,
po të qe foshnje do të qante kushedi,
kur nga era të lëkundej.


Po ai këndon, ai murmurin
i pabujshëm,
toka nga thellësitë
po i sjell qumësht.


O sa gjelbërim i ri,
mbase një ditësh, mbase një orësh,
mbase i një minute.
Miliarda vite, miliarda shekuj
nga gjethe futen ...
Oh, what new verdure,
Perhaps a day old, perhaps an hour,
perhaps a minute.
If it were a baby, it might cry
When exposed to the wind.


But it rustles, it murmurs
unassumingly
Breast-fed
From the depths of the earth.


Oh, what new verdure,
Perhaps a day old, perhaps an hour,
perhaps a minute.
Billions of years, billions of centuries
have penetrated this foliage ...

Copyright © Natasha Lako; trans. copyright © Robert Elsie - publ. Forest Books/UNESCO


next
index
translator's next