MONOLOG I NJË GRUAJEA WOMAN'S MONOLOGUE
Natasha Lakotrans. Robert Elsie (from Albanian)
Me cilët sy të të shihja dashuri,
me cilët sy?


Ishin vite të rëndë,
duvaku na ngatërrohej në këmbë.Kishim shumë për të hedhur,
kishim shumë për të ngritur,
ashtu si nga errësira
çohet dita papritur.


Prandaj zgjodhëm agimin,
kohën që ndan gjithçka, -
me dritën e tij
krijuam sytë tanë ...
Which eyes am I to use to see you, love,
Which eyes?


They were difficult years,
The veil extended right to our feet
And hindered our every movement.


We had much to throw off,
We had much to pick up.
Suddenly out of the darkness
A new day dawned.


It was the dawn we chose therefore,
The time of day which disperses all things.
With its light
We created new eyes.

Copyright © Natasha Lako; trans. copyright © Robert Elsie - publ. Forest Books/UNESCO


next
index
translator's next