A KRTÖSÖK SZAVA IN THE AVENUE OF TREES ...
Meta Kušar trans. Ana Jelnikar & Stephen Watts
(from Slovenian)

V drevoredu kostanji cvetijo,
človek pa s krepostjo vrača hudo.
Ne težkag kamnov.
Nič ne grabiš.
Nič ne obrezuješ.
Gledaš in trpiš.
Srce jtma:slo govori in po gubah steče
usmiljenje.
Besede so na sredini zraščene, misli pa
vdirajo, kakor hočejo.
Po suhih, sivih viticah glicinije se zgodovina
vije na dolg balkon.
Zjutraj se vsuje čez.
In the avenue of trees, walnuts are in blossom,
and man with his inner strength reacts to hardships.
You are not weighing stones.
You are not grabbing at anything.
You are not trimming anything back.
You watch and you suffer.
The heroic heart speaks and your wrinkles
glisten with compassion.
Words are stitched together, but thoughts
break in as they will.
Along dry, grey tendrils of wisteria
history climbs out onto a long balcony.
In the morning it tumbles over.

Trans. Copyright © Ana Jelnikar & Stephen Watts 2010


...buy this book
next
index
translator's next