VILKS VIENS LONE WOLF
Juris Kronbergs trans. Mara Rozitis

Kur, viŋš domāja, ir izeja
no šīs vienacības depresijas*
Un viŋš nolēma izdomāt vismaz 3 izejas

1. pa durvīm 2. pa logu 3. uz iekšu
1. un 2. viŋš noraidīja
3. viŋš novērtēja kā visgrutāko, bet vispareizāko

Bet naktī mēness dzirdēja viŋa kaukšanu
un mēness lēnām atvēra savu vienīgo aci

Un gar Zemeslodi kāda komēta paslīdēja
garām šo vienīgo reizi
pirms pazušanas Universa tumsā

Un zvaigznes debesu velvē izskatījās
tieši tādas šo vienīgo reizi (tu arī)

Uz Vilku Vienaci no visurienes virzījās
viens vienīgs spēks:

Viŋš ieraudzīja tukšumu
Viŋš ieraudzīja visuWhere, he wondered is the way out
Of this one-eyedness, this depression*?
He decided to come up with at least 3 exits

1. out the door 2. out of the window 3. inwardly
1. and 2. he rejected outright
3. he considered the hardest, but best

At night the moon heard his howls
And the moon slowly opened its single eye

A comet slipped past the Earth
once at this singular moment
before it disappeared in the lightless universe

And in the vault of the sky the stars were
exactly so at this singular moment (you too)

A singular force converged from everywhere
on Wolf One-Eye:

He saw the void
He saw the all

* pat doma par seksu viŋu nespeja uzbudināt * even the thought of sex could not arouse him

Copyright © Juris Kronbergs 2006; trans. copyright © Mara Rozitis 2006


...buy this book
next
index
translator's next