ON SAMA MISSÄ OLEN ...IT DOESN'T MATTER ...
Risto Köykkätrans. the poet
On sama missä olen
kun aina kuitenkin olen tässä
olen siis ihmeellinen
mutta te olette vielä ihmeellisempiä
oi te jotka näette kahden silmän läpi
yhtäaikaa
It doesn't matter where I am
I will still always be here
so I'm wonderful
but you are even more wonderful
o you who can see thru two eyes
at the same time
ON SAMA MISSÄ OLEN ...IT'S THE SAME ...
Risto Köykkätrans. Michael Pickering
On sama missä olen
kun aina kuitenkin olen tässä
olen siis ihmeellinen
mutta te olette vielä ihmeellisempiä
oi te jotka näette kahden silmän läpi
yhtäaikaa
It's the same where I am
when I'm anyway always here
so I'm amazing
but you all are still more amazing
you all who can see through two eyes
at the same time

Copyright © Risto Köykkä 2001, transl. copyright © the poet 2001 and Michael Pickering 2001


next
index
translator's next