TOPOGRAFIE VAN MIJN GEBOORTEGRONDTOPOGRAPHY OF MY NATIVE SOIL
Rutger Koplandtrans. James Brockway
Ik weet niet of ze er iets toe doen
al die toevalligheden.

Zo kwam ik bijvoorbeeld ergens ter wereld
maar waarorm ik, waarom daar
hoe oneindig klein was die kans

als je denkt aan dat oneindige aantal mensen
dat deze aarde nooit en nergens zal zien.
En bovendien.

Die toevallige man en die toevallige vrouw.

Zij hebben me verteld wie ik was
en waar ze me hadden gevonden
dit ben je, zeiden ze, hier ben je.

Mijn topografie is te raadselachtig
om te beschrijven, te vanzelfsprekend
voor woorden, ik ben omdat ik er ben.

Ik lees in het boek der Psalmen
hoe mooi mijn geboortegrond is.

Er moet een toevallige god zijn.
I don't know whether they are significant or not,
all these accidental things.

As, for instance, I came into the world somewhere
but why me, why there
how infinitely small that chance was

if you think of the infinite number of people
this earth will never see, never and nowhere.
And moreover.

That accidental man and that accidental woman.

They told me who I was
and where they'd found me,
you are this, they said, you are here.

My topography is too enigmatic
to describe, too evident
for words, I am because I am.

I read in the Book of Psalms
how beautiful it is my native soil.

There must be an accidental god.

Copyright © Rutger Kopland 1966-2001, transl. © Estate of James Brockway 1991 & 2001 - publ. The Harvill Press


...buy this book
next
index
translator's next