KUI TÕSTSIN SU UKSEST VÄLJA ... WHEN I THREW YOU OUT ...
Doris Kareva trans. Tiina Aleman (from Estonian)

Kui tõstsin su uksest välja.
Lõpuks.

Kui seisid seal oma kohvri kõrval
ja needsid mu ära, ähvardades:
iial ei kõnele minust!

Kullake, kullakene!

Hoopis Temast ma iial ei kõnele,
hoopiski Temast.

Sest Tema ei ole kõneldav,
kuigi kõik elu ma olen otsind,
jään otsima selleks sõnu.

Mida mul kõnelda sinust,
kullake?

Kellele läheb korda
sina, veel vähem mina.

When I threw you out.
Finally.

When you stood there next to your suitcase
and damned me, threatening:
Never speak of me!

Darling, sweetheart!

Really it is of Him that I never speak,
actually, of Him.

Because He is beyond words,
although all my life I have searched,
and continue to search for words for Him.

What would I have to say about you,
dear?

Why should I speak about you at all?
Who cares about you — or me?

Copyright © Doris Kareva 2010, transl. © Tiina Aleman 2010 - publ. Arc Publications


...buy this book
next
index
translator's next