POOL AASTAT ON LÄBI ... THE YEAR'S HALF OVER ...
Jaan Kaplinski trans. the poet and Fiona Sampson (from Estonian)
Pool aastat on läbi. All toas
mängib raadio rocki.
Puhkus on käes. Pool aastat mõtlesin:
suvel kirjutan ka luuletusi. Nüüd
istun siin ja meelde tuleb
kõigepealt jälle liblikas, ööliblikas,
kes eile õhtul lendas kasevõrasse ja mina
tundsin, et võiksin sellest kirjutada,
et see, mis ma kirjutan sellest õhtust,
sellest kasest ja sellest liblikast
ja sellest, et ma sellest kirjutan
ongi luuletus. Võibolla see liblikas
on märguanne, märguanne millestki
kaugemast, kõrgemast, sügavamast
nagu paar korda varem. Märguanne:
keegi, kes pääseb välja, tõuseb lendu,
lendab minema.
Õhtutuules õõtsuvad oksad. Luuletus.
Olnud. Läinud.
The year's half over. In the room downstairs
the radio's playing rock music.
The vacation has arrived. For half a year
I thought: in the summer I'll write poems. Now
I'm sitting here and once again
the white moth comes into my mind.
The moth flew around the birch tree last night
and I felt I could write a poem about it; I felt
that what I would write about this evening,
this birch and this moth,
would be a poem. Maybe the moth
was just a sign, a sign of something
far away, higher and deeper,
as it has been a couple of times before. A signal:
somebody has escaped, takes wing,
flies away.
Branches swaying in night wind. A poem.
Come. Gone.

Copyright © Jaan Kaplinski 2004, transl. © Jaan Kaplinski & Fiona Sampson 2004 - publ. Bloodaxe Books


...buy this book
next
index
translator's next