TRAHANA TRAHANA
Hasan Zyko Kamberi trans. Robert Elsie
(from Albanian)
More shokë, ndë këtë alem
Drejtë vete, çupa e djem,
Se puní e tij síhyn ndë kalem,
Dritë kush gjeti trahanë!

Aferim çíbëri dëngozi,
Muar qumështë prej kosi,
Me miell e nakatosi,
Dritë kush gjeti trahanë!

Fort ka qenë i diturë
Síka qenë ndonjë i miturë,
Dritë kush e ka gjeturë,
Dritë kush gjeti trahanë!

Tetë muaj gjithë çíjanë,
Që e ziejnë e hanë,
Fukarasí u mban hajanë
Dritë kush gjeti trahanë!

Shpejt ndë mëngjes pa ngriturë,
Ndonse plak ndonse i miturë
E kërkojnë pa u ngriturë,
Dritë kush gjeti trahanë!

Të mjerëtë hizmeqarë,
Do të ecin duke qarë,
Cili për derr, cili për farë,
Dritë kush gjeti trahanë!

Ndíatë shtëpi që síka trahan
Gjithë ajo fëmijë po qan,
Po Zotynë bëftë derman,
Dritë kush gjeti trahanë!

Si trahani gjellë nuk gjen,
Kur ta hash barkun ta nxen,
Si vera tíep qejf e të nxen,
Dritë kush gjeti trahanë!

Trahanë kur e ndërtojnë,
Me qumështë e trazojnë,
Me gjalpë e përvëlojnë,
Dritë kush gjeti trahanë!

Trahanë ta shtijesh ndë tas,
Të kesh edhe bukënë has,
Piperrí e zi tíia bësh takas,
Dritë kush gjeti trahanë!

Trahani, ay që merr vesh,
është për ndë rixhal peshqesh,
Kur ta ziesh ta bësh përshesh
Dritë kush gjeti trahanë!
All comrades, men and women,
Good people on this planet,
Praise and glory to him
Who invented trahana*.

What a blessing to the famished,
Mixing milk with flour and yoghurt.
Praise and glory to him
Who invented trahana.

He was, 'tis true, a wise man,
Was indeed no infant spirit,
Praise and glory to him
Who invented trahana.

For eight months it is eaten,
Keeps alive the poorest people,
Praise and glory to him
Who invented trahana.

In the morning when they waken,
Young and old for it do clamour,
Praise and glory to him
Who invented trahana,

All the serfs and wretched bondsmen,
With their herds toiling and farming,
Praise and glory to him
Who invented trahana.

In the huts where it is lacking,
Do the children mewl, oh mercy,
Praise and glory to him
Who invented trahana.

No other food can match it,
Like wine it soothes the stomach,
Praise and glory to him
Who invented trahana.

With milk is it enfolded
And with butter pan-browned, scalded,
Praise and glory to him
Who invented trahana.

Into your bowl you put it
And with bread, black pepper taste it,
Praise and glory to him
Who invented trahana.

trahana is an honour
And a treat when boiled and steamy,
Praise and glory to him
Who invented trahana.

*a southern Albanian porridge made of milk, yoghurt and sourdough

Trans. Copyright © Robert Elsie 1995.


next
index
translator's next