PODZIKOWANIA THANKING
Anna Kamieska
trans. Tomasz P.Krzeszowski
& Desmond Graham (from Polish)
Jake odej i nie podzikowa
zwierztom a zwaszcza kotu
za to e by tak osobny
i e nas uczy caym ciaem mdroci skupienia


Dzikuj wam ciany
wiekie niewidzialne fotografie mojego ycia
dzikuj ci powietrze
e odciskao cierpliwie moj samotnoc


Dzikuj ciasny stole
niestruzony sekretarzu
ile ez wpisaam w ciebie
ju zamienilam si w jedn twoj kulaw nog


I tobie dzikuj za wiedz
krucha filianko
to ty uczyla mnie cigle odchodzenia
s rzescy cenniejsze od nas samych


Jak przed weselem nie nad wam dzikowa
wszystkie kty i kaloryfery
dzikuj kadej yce
Bóg zapa bo kto wam zapaci


A teraz odejdcie wszystkie razem z tumem
witków
mam was dosy i dosy dzikowania
Cicha noc patrzy na nas otchannym okiem
co my jestemy w tej ciemnej renicy
How to leave without thanking
animals and particularly the cat
for his being so separate
and for teaching us with his whole body the wisdom of
concentration


Thank you walls
the great invisible photographs of my life
thank you air
for the patient imprints of my loneliness


Thank you narrow table
untiring secretary
how many tears have I written into you
I've already changed into one of your lame legs


And you I thank for knowledge
breakable cup
it's you have always taught me departure
there are things more precious than ourselves


Just as before a wedding I'll have no time to thank you
all the corners and radiators
I thank every spoon
God bless you since who else is to bless you


And now all go away along with the crowd of holy
statues
I'm fed up with you and fed up with thanking
The still night is looking at us with a chasm-like eye
what are we in that dark iris

Copyright © Estate of Anna Kamieska 1960 - 1984; Trans. Copyright © Tomasz P.Krzeszowski & Desmond Graham 1994 - publ. Flambard Press


...buy this book
next
index
translator's next