MBRETI MONEY
Hasan Zyko Kamberi trans. Robert Elsie
(from Albanian)
"Mbreti, q'urdhëron dynjanë,
Që ka vënë taraphanë
E i presënë paranë,
Ja di kimenë parasë.

Dhe veziri, q'është veqil,
Zë sikur të bënet' adil
E mos thotë dot kaly-kil,
Ja di kimenë parasë.

Sheh Islami, q'ep fetfanë,
Që di qitapëtë ç'thanë,
Nukë kaçirdis paranë,
Ja di kimenë parasë.

Myfti edhe myderizë
Edhe kyrra e vaizë
Kanë ujdisur' iblizë,
Ja di kimenë parasë.

Dhe kadiu i mehqemesë,
Që rri sipër sixhadesë,
Edhe shehu i teqesë,
Ja di kimenë parasë ...

Dhe pashallarë, bejlerë,
Edhe avamë të tjerë,
Për para apënë krerë,
Ja di kimenë parasë ...

Kadiut, t'i rrëfesh paranë,
Ters e vërtit sherianë,
Për para se ç'e shet t'anë,
Ja di kimenë parasë.

Për para janë sarhoshë,
Bënenë bota kodoshë,
Dhe çifçiu që mbjell groshë
Ja di kimenë parasë.

Po s’ka gjë të gjallë
Që të mos ia ketë mallë,
Turli esnaf’ e bakallë,
Ja di kimenë parasë.

Edhe foshnja q’është në djep
Zgjat dorënë, të thotë "nep",
Ta marrë ta verë në xhep,
Ja di kimenë parasë.

Edhe gala që nukë flet,
Lëshoja një para në dhet,
E merr e shpie në folet,
Ja di kimenë parasë.

Paraja në këtë alem,
Paraja djeg pleq edhe djem,
E digjenë në xhehenem
Ja di kimenë parasë.
The sultan who rules the world,
The founder of the mint,
The place where silver's coined,
He knows what money's worth.

The vizier, who's his aide,
Who acts as if he's just,
He lets no gossip spread,
He knows what money's worth.

Sheyhulislami issues fatwas,
He knows what's canon law,
Yet a bribe he'll not refuse,
He knows what money's worth.

The mufti and the teacher,
Both scholars and imams,
Are in the devil's pact,
They know what money's worth.

The judge, too, in his courtroom,
Reclining on his rug,
The dervish in his tekke,
They know what money's worth.

The pashas and the beys
And all the milling crowds
For riches lose their heads,
They know what money's worth.

Show money to a judge,
He'll interpret laws anew,
For a cent he'd sell his father,
He knows what money's worth.

For money they'll get drunk
And put the world to shame,
E'en the farmer sowing beans,
He knows what money's worth.

There is no creature living
Exempt from this desire,
All guildsmen and all merchants,
They know what money's worth.

The infant in his cradle,
His hand out, crying "gimme!"
Will cram cash in his pocket,
He knows what money's worth.

The jackdaw perched in silence,
Throw a penny on the ground,
'twill seize it, take it nestward,
It knows what money's worth.

Money in this world
Will consume both young and old,
In hellfire it will burn them,
They know what money's worth ...

Trans. Copyright © Robert Elsie 1995.


next
index
translator's next