KTÓRZY DZWIGAJ THOSE WHO CARRY
Anna Kamieska - (Polish) trans. Tomasz P.Krzeszowski & Desmond Graham
Którzy dwigaj fortepiany
na dziesite pitro szafy i trumny
staruszek co z wizk drewna kutyka za
horyzont
kobieta z garbem pokrzyw
wariatka pehajca wózek dziecinny
peen butelek po wódce
oni wszyscy bd uniesieni
jak piórko mewy jak li suchy
jak skorupka od jajka strzp ulicznej gazety

Bogosawieni dwigajcy
bo oni bd podniesieni
Those who carry pianos
to the tenth floor wardrobes and coffins
an old man with a bundle of wood limps beyond the
horizon
a woman with a hump of nettles
a madwoman pushing a pram
full of vodka bottles
they will all be lifted
like a gull's feather like a dry leaf
like an eggshell a scrap of newspaper

Blessed are those who carry
for they shall be lifted

Copyright © Estate of Anna Kamieska 1960 - 1984; Trans. Copyright © Tomasz P.Krzeszowski & Desmond Graham 1994 - publ. Flambard Press


...buy this book
next
index
translator's next