MERCH FACHNOTHING BUT A WORD
Bobi Jonestrans. Joseph Clancy
Nid wyt ti ond gair. Y fath gytseiniaid
Crynedig eu traed yn ysgawnder alaw
Fel morynion sy'n sgeintio yn nawns dy lygaid!

A llafariaid nad adroddid eu hyd na'u traw
Byth! Stôl, sgidiau, pêl, rhai a fu erioed
Yn chwarae, dwg eu diniweidrwydd fraw.

Dim ond gair: nid brawddeg nac ymadrodd hyd yn oed.
Gair, y gair a lefarwyd i ddechrau, dywedodd fyd:
Ynom mynegodd foliant. Lluniodd alarwm 'Boed' -

'Dŵr i mi.' Ac fel y mynni, mewn munud
Mae'r ffurfafen dros ben y ddaear i ti.
Gwyrwn ein clustiau i'th gasglu fel agoryd

Gwddf cras i'r gloywon glaw. Petrusi
(Fel pe bai atal-dweud) rhag dweud y cyfan,
Fel pe bai'r gynhaliaeth y tu hwnt i'n cyni.

Gair bendith. O! dy ofn y tu ôl i darian
Fy mreichiau, dy freichiau am fy ngwddwg!
Bendigi ein gwendid 'th wendid bychan;

A phan fyddi'n cwato mewn cwtsh o'n golwg
Ni allwn ninnau guddio rhag y lledrith
Sy'n camu yn ein henaid, er gwaetha'n drwg.

Mewn ffrog fach a nics triga gair yn ein plith.
You are nothing but a word. Such consonants
Flutter-footed in a lightness of melody
Like maidens leaping in the dance of your eyes!

And vowels of a length and pitch that never before
Were declaimed! Stool, shoes, ball, these that have always
Been playing, their innocence terrifies.

Nothing but a word: not a senterce nor even a phrase.
A word, the word uttered for a beginning, spoke a world:
In us it declared praise. It forrned an alarm, 'Let there be' -

'Water for me.' And as you wish, in a minute
There is the firmament arching the earth for you.
We strain our cars to collect you, like opening

A parched throat for the clarities of rain. You hesitate
(As though with a speech impediment to say it all,
As if to bear it were beyond our plight.

A word of blessing. O! your fear behind the shield
Of my arms, your arms encircling my neck!
You bless our frailty with your small frailty;

And when you scrunch in a nook out of our sight,
We cannot hide from the apparition
That sets foot in our soul, despite our evil.

In a small frock and panties a word dwells among us.

Copyright © Bobi Jones; trans. copyright © Joseph P. Clancy - publ. Univ. of Wales Press


...buy this book
next
index
translator's next