JAPON BALIKÇISITHE JAPANESE FISHERMAN
Nâzim Hıkmettrans. Richard McKane

Denizde bir bulutun öldürdüğü Japon
balıkçisi genç bir adamdı. Dostlarından
dinledim bu türküyü Pasifik'te sapsarı
bir akıamdı.


Balık tuttuk yiyen ölür.
Elimize değen, ölür,
Bu gemi bir kara tabut,
lumbarından giren ölür.

Balık tuttuk yiyen ölür,
birden değil, ağır ağır,
etleri çürür, dağılır.
Balık tuttuk yiyen, ölür.

Elimize değen ölür.
Tuzla, güneıle yıkanan
bu vefah, bu çalııkan
elimize değen ölür.
Birden değil, ağır ağır,
etleri çürür, dağılır.
Elimize değen ölür ...

Badem gözlüm, beni unut.
Bu gemi bir kara tabut,
lumbarından giren ölür.
stümüzden geçti bulut.

Badem gözlüm beni unut.
Boynuma sarılma, gülüm,
benden sana geçer ölüm.
Badem gözlüm beni unut.

Bu gemi bir kara tabut.
Badem gözlüm beni unut.
ürük yumurtadan çürük,
benden yapacağın çocuk.
Bu gemi bir kara tabut.
Bu deniz bir ölü deniz.
Tnsanlar ey, nerdesiniz?
Nerdesiniz?


A young Japanese fisherman was killed
by a cloud at sea. I heard this song from his
friends, one lurid yellow evening
on the Pacific.


Those who eat the fish we caught, die.
Those who touch our hands, die,
This ship is a black coffin,
you'll die if you come up the gangplank.

Those who eat the fish we caught, die,
not straight away, but slowly,
slowly their flesh rots, falls off.
Those who eat the fish we caught, die.

Those who touch our hands, die.
Our loyal, hardworking hands
washed by salt and sun.
Those who touch our hands, die,
not straight away, but slowly,
slowly their flesh rots, falls off.
Those who touch our hands, die.

Almond Eyes, forget me.
This ship is a black coffin,
you'll die if you come up the gangplank.
The cloud has passed over us.

Almond Eyes, forget me.
Don't hug me my darling,
you'll catch death from me.
Almond Eyes, forget me.

This ship is a black coffin.
Almond Eyes, forget me.
The child you have from me
will be rotten from a rotten egg.
This ship is a black coffin.
This sea is a dead sea.
Human beings, where are you?
Where are you?


Copyright © Mehmet Hikmet 2002; Trans. Copyright © Richard McKane 2002 - publ. Anvil Press


...buy this book
next
index
translator's next