CEVİZ AĞACITHE WALNUT TREE
Nâzim Hıkmettrans. Richard McKane

Başım kpk kpk bulut, içim dışım deniz,
ben bir ceviz ağacıyım Glhane Parkı'nda,
budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz.
Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.

Ben bir ceviz ağacıyım Glhane Parkı'nda.
Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl.
Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril,
koparıver, gzlerinin, glm, yaşını sil.
Yapraklarım ellerimdir, tam yz bin elim var.
Yz bin elle dokunurum sana, İstanbul'a.
Yapraklarım gzlerimdir, şaşarak bakarım.
Yz bin gzle seyrederim seni, İstanbul'u.
Yz bin yrek gibi çarpar, çarpar yapraklarım.

Ben bir ceviz ağacıyım Glhane Parkında.
Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.

My head is a foaming cloud, inside and outside I'm the sea.
I am a walnut tree in Glhane Park in Istanbul,
an old walnut tree with knots and scars.
You don't know this and the police don't either.

I am a walnut tree in Glhane Park.
My leaves sparkle like fish in water,
my leaves flutter like silk handkerchiefs.
Break one off, my darling, and wipe your tears.
My leaves are my hands - I have a hundred thousand hands.
Istanbul I touch you with a hundred thousand hands.
My leaves are my eyes, and I am shocked at what I see.
I look at you, Istanbul, with a hundred thousand eyes
and my leaves beat, beat with a hundred thousand hearts.

I am a walnut tree in Glhane Park.
You don't know this and the police don't either.

Copyright © Mehmet Hikmet 2002; Trans. Copyright © Richard McKane 2002 - publ. Anvil Press


...buy this book
next
index
translator's next