MOTORCEKY LITTLE MOTORS
Daniel Hevier trans. John Minahane
(from Slovak)

Celý deň chodím po uliciach a nerobím
nič, iba starnem. Pozerám sa
na deti predvádzajúce svoje ohnivé predstavenia.
L'akám sa tých skvelých zotračnikov
nat'ahujúcich sa v pupku,
ich tiel plných
struniek a magnetov.
Voňajú škoricou a pieskom.
Stoja na daždi a rozprávajú sa
s mojimi topánkami, zatial' čo ja
stojím nad nimi ako stará palma,
čo sa už na nič nepamätá.
Celý deň chodim po uliciach a cítim,
ako ma fotografujú ich pohl'ady.
Ktovie, ako vyzerám
na tých snimkach:
najskôr ako unavený medved',
ktorý pozoruje ich telá
plné čerpadiel a budíkov.
Vyráža mi dych
okrúhla geometria ich zadočkov.
Chodia za mnou a zabávajú sa tým,
že šliapu po tieni mojej hlavy.
Po bruchu im tečie pomarančová št'ava.
A zemegul'a sa d'alej krúti
poháňaná tými
nenásytnými,
odhodlanými,
zúrivými,
nedočkavými,
zázračnými,
motorčekmi.

All day I walk the streets and do nothing
except grow old. I watch
the children present their fiery performances.
I am scared of the splendid flywheels
winding at the hub,
their bodies full
of strings and magnets.
They smell of cinnamon and sand.
They stand in the rain conversing
with my shoes, while I
stand over them like an ancient palm
that no longer remembers anything.
All day I walk the streets and feel
their gazes photographing me.
Who knows how I look
in those snapshots:
most probably like a weary bear
observing their bodies
full of pumps and alarm clocks.
The rounded geometry of their little butts
takes my breath away.
They walk behind me and amuse themselves
treading on the shadow of my head.
Orange juice drips off their bellies.
And the globe goes on turning,
driven by those
unsatiated,
resolute,
impatient,
furious,
wonderful
little motors.

Copyright © Jan Buzassy 2010: transl. copyright © John Minahane 2010 - publ. Arc Publications


next
index
translator's next