TID Å HAUSTA INNTIME TO GATHER IN
Olav H. Haugetr. Robin Fulton
Desse milde soldagane i september.
Tid å hausta inn. Enno er det tuvor
med tytebær i skogen, njupone rodnar
langs steingardane, netene losnar,
og svarte klasar av bjønnbær skin i kjerri,
trasti leitar etter dei siste vinbæri,
og kvefsen syg ut dei søte plomone.
I kveldingi set eg stigen burt og hengjer
laupen frå meg i skuret. Skrinne bredar
har alt ei tunn breidsle av nysnø.
Etter eg er lagd, høyrer eg dunk av brislingfiskarane,
dei gjeng ut. All natti veit eg dei glid
med sterke ljoskastarar og leitar yver fjorden.
These mild days of sun in September.
Time to gather in. There are still tufts
of cranberries in the wood, the rose-hips redden
along the stone dykes, nuts fall at a touch,
and clumps of blackberries gleam in thickets,
thrushes poke about for the last redcurrants
and the wasp sucks away at the sweet plums.
In the evenings I set my ladder aside and hang
up my basket in the shed. Meagre glaciers
already have a thin covering of new snow.
Lying in bed I hear the throb of the brisling fishers
on their way out. All night, I know, they'll glide
with staring searchlights up and down the fjord.

Copyright © Olav Hauge 1971 - publ. Det Norske Samlaget "Dikt i samling";
trans. copyright © Robin Fulton 2001 - publ. White Pine Press & Anvil Press


...buy this book
next
index
translator's next