T'AO CH' IENT'AO CH'IEN
Olav H. Haugetr. Robin Fulton
Kjem T'ao Ch'ien
på vitjing ein dag, vil eg
syna han kirsebærtrei og aplane mine,
eg vil helst han skal koma um våren
når dei stend i blom. Etterpå skal me sitja i skuggen
med eit glas sider, kanskje kan eg syna han
eit dikt - um eg finn eitt han likar.
Drakane som skyt yver himmelen med gift og ryk
etter seg,
gleid stillare i hans tid, og fleire fuglar kvitra.
Her er ingen ting han ikke vil forstå.
Meir enn fyrr har han hug å draga seg attende
til ein slik hageflekk.
Men eg veit ikkje um han gjer det med godt samvit.
If one day T'ao Ch'ien
came to visit me, I
would show him my cherry and apple trees,
and I'd prefer him to come in spring
when they're in blossom. Then we'd sit in the shade
with a glass of cider, perhaps I'll show him
a poem - if I can find one he'd like.
The dragons that blaze across the sky trailing poison
and smoke
soared more quietly in his time, and more birds sang.
There's nothing here he'd not understand.
More than ever he'd want to retire
to a little garden like this.
But I don't know if he'd do so with a good conscience.

Copyright © Olav Hauge 1971 - publ. Det Norske Samlaget "Dikt i samling";
trans. copyright © Robin Fulton 2001 - publ. White Pine Press & Anvil Press


...buy this book
next
index
translator's next