THE DA VINCI CODE CODI DA VINCI
Robert Gurney trans. Pere Bessó (into Catalán)

On the cliffs
in the distance
above the village
of Horton
huge cows
magnified
by a trick of the light
are eating the grass.

On the beach
below the wood
in Port Eynon Bay
beautiful women
in bikinis
are reading a book
that some say
is full
of lies.

Al lluny 
dalt dels penya-segats
per damunt del llogaret
de Horton
algunes vaques
ampliades
por la llum que enganya,
mengen herba.
 
A la platja
de Port Eynon Bay
davall del bosc
dones boniques
en bikinis
llegeixen un llibre
alguns en diuen
que es troba farcit
de mentides.

Click here 1 for another translation of this poem.

Copyright © Robert Gurney: transl. copyright © Pere Bessó 2008.


next
index
translator's next