ZANG BIJ DEN HAARD SONG OF THE HEARTH - (from Dutch)
Guido Gezelle tr. Cliff Crego
Welkom, Winter! kraakt uw ijs?
Vult uw sneeuw de dalen?
'k Heb hier dooiweêr aan den haard,
En geen brand te halen.
Blaast gij storm, door 't vliegend zwerk?
Muur en dak kan 't lijden.
Giet gij vocht in stroomen neêr?
't Valt mijn glas bezijden.

Krimpt de dag? te minder nood,
Om bij licht te gapen.
Rekt de nacht? het komt hem wel,
Die gepaard mag slapen.
Laat de hof geen sappig ooft
Op mijn tafel blinken?
Drooge spijs teert even goed,
Bij wat ruimer drinken.

Plas dan, Winter, met uw nat;
Storm en vries daar buiten;
Jaag uw ligte vlokken rond,
Voor mijn digte ruiten;
Geef ons half rantsoen van dag,
En een schotel minder;
Welgemoed, bij zang en wijn,
Klaag ik van geen hinder.
Welcome Winter, how cracks your ice?
Fills your snow the valleys?
I have here spring thaw at the hearth
And no fire to fetch.
Blow you storm, through the firmament?
Wall and roof can bare it.
Pour you dampness down in streams?
My glass shall aside it put.

Shrinks the day? then less necessity
By light to yawn.
Stretches the night? then suits him well
Who together will sleep.
Does the garden no sappy fruit
On my table shine?
Dry fare does just as well digest,
With more ample drink.

Pour then, Winter, with your damp;
Storm and freeze outside;
Drive your light flakes around,
In front of my closed windows;
Give us but half our rations this day,
And one dish less;
High-spirited, with song and wine,
Of no hinder I complain.

Trans. copyright © Cliff Crego - see website http://www.cs-music.com/features/r2c-index.html


next
index
translator's next