U MURMURU BIONDU ...A MURMUR PALE AND BARE ...
Patrizia Gattacecatrans. Sarah Lawson (from Corsican)
U murmuru biondu
Di lume chì fragna;
U mughju prufondu
Di a notte pagna,
Vocu in la muntagna ...

Voce in lu circondu
Pastore cuccagna!
Eiu li rispondu
Li risponde l'agna,
Vocu in la muntagna ...

Da sopr'à Rutondu
Ci spunta l'altagna,
In un ballu tondu
U ventu si lagna,
Vocu in la muntagna ...

Pozzu senza fondu
A mente ci bagna,
L'anima ci affondu
Vocu in la muntagna!
A murmur pale and bare
Of something shining
This heartfelt crying
In the black night air
I speak from there

Voices everywhere
A shepherd calls aloud;
I answer him in kind,
The lamb makes a reply,
I speak from there ...

From his mountain lair
The eagle swoops
He flies in loops
In the rainy air
I speak from there ...

In the deepest well
Where the spirits fare
And the soul as well,
I speak from there!

Copyright © Patrizia Gattaceca 2000, publ. Les Belles Lettres, Paris: transl. copyright © Sarah Lawson 2002


next
index
translator's next