U MIO CANTUMY SONG
Patrizia Gattacecatrans. Sarah Lawson (from Corsican)
Tù sì d'ogni stonda
Di terra è di sponda
U spechju celestu
D'isula universu
Chì tessi lu versu
A carezza tonda
Trà u celu è l'onda
Sì u basgiu lestu
U ricordu immersu
Di u mo sognu persu ...

Sì d'ogni parolla
Di veru è di fola
U segnu landanu
D'un sonu chì volta
A voce rivolta
Chì voca éppo colla
A l'eccu di a folla
Trà muschi è veranu
Per l'idea sciolta
Di a nostra accolta ...
You are every moment of the day
The land and the shore
A celestial reflection
Of my island-universe
That weaves these lines
The round caress
Between the sky and sea
A quick kiss you seem
A buried memory
Of my lost dream ...

You are every word
True or false
The sign memory
Of a recurring sound
The unfurled voice
That always swells aloud
The echo of the crowd
The scent of Spring
Expressing our minds
When we meet again ...

Copyright © Patrizia Gattaceca 2000: transl. copyright © Sarah Lawson 2002


next
index
translator's next