QERBELAJA excerpt WE BELIEVE ...
Naim Frashëri trans. Robert Elsie (from Albanian)
Besojmë Zotn' e vërtetë
Q'është gjithësija vetë,
Pa atë s'ka vënt gjëkundi,
Ajy 'shtë kreji dhe fundi.
Më ç'do anë, që shikojmë,
Fëtyrën' e tij vështojmë,
E tërë ç'është kjo jetë,
Ësht' ay Zot' i vërtetë!
Luletë, që lulëzojnë,
Bukurin' e tij tregojnë,
Ajy është trëndafili,
Ajy vetë dhe bilbili,
Po kur desh Zot' i vërtetë
Të dil faqeza në jetë,
Ahere bëri njerinë.
We believe in the true God
Who is the universe itself,
Without him there is no place,
He is the beginning and the end.
Wherever we look,
We see his face,
He is everything in this life,
He is the true God!
The blossoming flowers
Betray his beauty,
He is the rose,
He is himself the nightingale,
And when the true God
Wanted to reveal himself to the world,
He then created man.

Trans. Copyright © Robert Elsie 1995.


next
index
translator's next