O MALET' E SHQIPËRISË ... OH, MOUNTAINS OF ALBANIA
Naim Frashëri trans. Robert Elsie (from Albanian)
O malet' e Shqipërisë e ju o lisat' e gjatë!
Fushat e gjëra me lule, q'u kam ndër mënt dit' e natë!

Ju bregore bukuroshe e ju lumenjt' e kulluar!

Çuka, kodra, brinja, gërxhe dhe pylle të gjelbëruar!

Do të këndonj bagëtinë që mbani ju e ushqeni,

O vendëthit e bekuar, ju mëndjen ma dëfreni.
Ti Shqipëri, më ep nderë, më ep emrin shqipëtar,

Zëmrën ti ma gatove plot me dëshirë dhe me zjarr.

Shqipëri, o mëma ime, ndonëse jam i mërguar,
Dashurinë tënde kurrë zemëra s'e ka harruar.
Kur dëgjon zëthin e s'ëmës qysh e le qengji kopenë,

Blegërin dy a tri herë edhe ikën e merr dhenë,
Edhe në i prefshin udhën njëzet a tridhjetë vetë,
E ta trëmbin, ajy s'kthehet, po shkon në mes si shigjetë,

Ashtu dhe zëmëra ime më le këtu tek jam mua,

Vjen me vrap e me dëshirë aty nër viset e tua.

Tek buron ujët e ftohtë edhe fryn veriu në verë,

Tek mbin lulja me gas shumë dhe me bukuri e m'erë,

Ku i fryn bariu xhurasë, tek kullosin bagëtija,

Ku mërzen cjapi me zile, atje i kam ment e mija.

Oh mountains of Albania and you, oh trees so lofty,
Broad plains with all your flowers, day and night I
contemplate you,
You highlands so exquisite, and you streams and rivers
sparkling,
Oh peaks and promontories, and you slopes, cliffs, verdant
forests,
Of the herds and flocks I'll sing out which you hold and which
you nourish.
Oh you blessed, sacred places, you inspire and delight me!
You, Albania, give me honour, and you name me as
Albanian,
And my heart you have replenished both with ardour and
desire.
Albania! Oh my mother! Though in exile I am longing,
My heart has ne'er forgotten all the love you've given to me.
When a lambkin from its flock strays and does hear its
mother's bleating,
Once or twice it will give answer and will flee in her direction,
Were others, twenty-thirty fold, to block its path and scare it,
Despite its fright it would return, pass through them like an
arrow,
Thus my wretched heart in exile, here in foreign land
awaiting,
Hastens back unto that country, swift advancing and in
longing.
Where cold spring water bubbles and cool breezes blow in
summer,
Where the foliage grows so fairly, where the flowers have
such fragrance,
Where the shepherd plays his reed pipe to the grazing of the
cattle,
Where the goats, their bells resounding, rest, yes 'tis the land
I long for.

Trans. Copyright © Robert Elsie 1995.


next
index
translator's next