MË KE ROP E TË KAM XHAN ... IíM YOUR SLAVE ...
Nezim Frakulla trans. Robert Elsie (from Albanian)
Më ke rop e të kam xhan.
Shpirti im ashtu më rrush;
No më vra no më ban derman,
Merr e sgjith cin të dush.
Qaj e qaj e po pëlcas,
Se mu ka mërzit dynjaja,
Ne vetvetën dua t'a vras,
Të shtëpoj nga sëvdaja.
Mbi gjith' këto hallë që kemi
Dylberat' me goj' s'na flasin;
Na qolet' e tynë jemi,
Makar le t'na vrasin.
Iím your slave, you are my love,
I turn to you, my beloved,
Save me now or let me perish,
Take and choose the best solution,
I lament and am in torment,
Heavy on me lies this planet,
I to perish would prefer
And save myself from loveís affliction
Yet in spite of all our anguish,
Will our lovers not address us,
We are slaves in desolation,
Let them fetch us and despatch us.

Trans. Copyright © Robert Elsie 1995.


next
index
translator's next