DIVAN KUSH PAT FOLTURË SHQIP? NEZIM HAS MADE IT MERRY
Nezim Frakulla trans. Robert Elsie (from Albanian)
Divan kush pat folturë shqip?
Ajan e bëri Nezimi,
Bejan kush pat folturë shqip?
Insan e bëri Nezimi.

Ky lisan qe bërë harab
Në gussa me shumë hixhab
Shahid mjaft është ky kitab
Handan e bëri Nezimi.

Asla të mos ketë sevda
Një njeri në ktë dynja
Po e bë me'të ashina
Hajran e bëri Nezimi.

Një që është zar u bizar
Nga derd i ashkut ej jar
Vallahi me këtë eshar
Sulltan e bëri Nezimi.

Erth eltaf i Perëndisë
Me sevda të bukurisë
Myshqil e ashikerisë
Asan e bëri Nezimi.

Vetëm mos thuash, ej mik;
Këtë lisan flet ky ashik;
Shih udha në qënka açik,
Mejdan e bëri Nezimi.

Një që është ehl i haber
Shirë t'im po ta shohë e mer
Këtë divan dyrr y gevher
Jaran e bëri Nezimi.
Who bade the divan speak Albanian?
Nezim has made it known.
Who bade clarity speak in Albanian?
Nezim has made it human.

This language was in ruins,
Veiled in grief and shame.
Full well this book now proves it,
Nezim has made it merry.

A man upon this planet
Will never love possess
If he does not perceive this,
Nezim has made it marvel.

For a man in tears and anguish
From the pain of love, oh friend,
By God now, with this verse
Nezim has made it sultan.

The grace of God is present
In the ecstasy of beauty,
And the troubling task of love songs,
Nezim has made it easy.

But do not say, companion,
That the lover speaks this tongue,
Look, the pathway once untrodden,
Nezim has made it open.

If a man is wise and cultured,
And takes and reads my poem,
This divan of pearls and jewels,
Nezimís made it his friend.

Trans. Copyright © Robert Elsie 2006.


next
index
translator's next