JUVENA SKIN CONCENTRATE ... JUVENA SKIN CONCENTRATE ...
Tua Forsström trans. David McDuff
Juvena Skin Concentrate
mot ansikte och hals.
Det är något som förbereder
sin avresa, stökar med utländsk
valuta, försöker mumlande
påkalla uppmärksamhet.
Men allt är väl, säger jag!
Det brinner över tallarna i väster.
Juvena Hydroactive Care
över tinningar och hals.
Juvena Skin Concentrate
on face and throat.
There is something that is preparing
its departure, fussing with foreign
currency, mumblingly trying
to attract attention.
But everything’s all right, I say!
Over the pines in the west the sky is on fire.
Juvena Hydroactive Care
on temples and throat.

Copyright © Tua Forsström 1987, 1990; Trans. Copyright © David McDuff 1990, - publ. Bloodaxe Books


...buy this book
next
index
translator's next