DET ÄR SOM DET ÄR ... IT IS THE WAY IT IS ...
Tua Forsström trans. David McDuff
Det är som det är.
Det kan förefalla
ohjälpligt.
Det är ohjälpligt.
Handla endast enligt
instruktionerna, undvik
hysteri. Undvik
anorexia nervosa. I början
gråter man mycket, vill
inte vara misstag och Ondskans
blommor. Man börjar trivas.
Någon sträckte ut sig
naken och ville det inte.
Någon tillät det ske.
Man kvitterar ut forsändelser
som innehåller mörker brutet
ur mörkret på en annan ort.
Man anmäler sig saknad.
Man anmäler sig skadad.
Jag förvarade någon tätt
i min mun tills det
flödade över.
It is the way it is.
It may seem
hopeless.
It is hopeless.
Act only according
to the instructions, avoid
hysteria. Avoid
anorexia nervosa. At first
one cries a lot, doesnít want
to be a mistake and the Flowers of
Evil. One begins to feel better.
Someone stretched out
naked and didnít want to.
Someone let it happen.
One acknowledges receipt of parcels
that contain darkness quarried
from darkness in another place.
One reports oneself missing.
One reports oneself injured.
I held someone tightly
in my mouth until it
flowed over.

Copyright © Tua Forsström 1987, 1990; Trans. Copyright © David McDuff 1990, - publ. Bloodaxe Books


...buy this book
next
index
translator's next