DE TI FROM YOU
Ramiro Fonte tr. Richard Bramah, Helen Buffery, Benigno Fernández Salgado & John Rutherford
- (from Galician)
O meu corazón sabe unicamente aquela historia
Que ti deixaches nel,
Entón, cando ningún de ámbolos dous sabía
- Se cadra o sospeitabas -
Que a pouca historia que ten meu corazón ía ser túa.

Recórdamo este outono, a súa friaxe;
A mesma choiva rara que segue canda min
O rumbo destes parques que morren no solpor,
Na terca hostilidade dunha luz
Que xa non recoñecen os meus ollos.

Este outono que trae
Os restos de tódolos outonos infelices
Que tiven a obriga de atravesar
Coma un transeúnte refuxiado
Nos arredores da bágoa;

Vainos deixando aquí
Así fosen incómodas estampas,
Rancios libros de vello,
Follas nas que confeso o que me falta,
Estraños sentinelas que non poden gardarme.

Ás veces preciso
Estar enteiramente só para sabelo,
Para nos decatar
Coa lúcida estratexia que lle cómpre
A quen vai solitario e volve solitario
De quen debe tratar
O principal capítulo que ten esta novela.

(from Adeus Norte,1991)
My heart knows only that history
Which you left in it,
Then, when neither of us knew
(Perhaps you suspected it)
That my heart's short history was going to be yours.

This autumn's cold reminds me of it all;
The same fine rain that heads with me
For these gardens which die in the sunset,
In the stubborn hostility of a light
That my eyes no longer know.

This autumn which brings with it
The relics of all the unhappy autumns
That I had to pass through
Like a wanderer sheltering
On the outskirts of a tear;

It accumulates them here
As if they were bothersome prints,
Ancient second-hand books,
Pages on which I confess what I lack,
Strange sentries that cannot protect me.

Sometimes one has to be
Completely alone to know it,
To understand,
With the lucid strategy necessary
In one who goes alone and comes alone,
Which character must be the subject
Of the main chapter of this novel.

(from Goodbye North, 1991)

Copyright © Ramiro Fonte 1991; Trans. Copyright © Richard Bramah, Helen Buffery,
Benigno Fernández Salgado & John Rutherford 1992 - publ. in 'Planet' by Berw Cyf.


next
index
translator's next