UN PAS INSEGURAN UNCERTAIN STEP
Gabriel Ferratertrans. Arthur Terry (from Catalan)
Quan baixo de l'acera, un xipolleig
flàccid i un tremolor d'aigua inquieta,
per bé que un temps brevíssim, em retarda
l'instant que el peu se m'assenta a l'asfalt.
Veig que encara treballa, que no és
ben bé inerta, la fusta de la porta
per on se'n van els anys. Ara s'hi ha obert
una clivella, i m'entra un fil de llum.
Aquests peus d'home, gairebé insensibles
dins del seu cuir, han recordat uns peus
hàbils i sapients, uns peus de nen
feliços d'amarar-se en l'aigua fosca
que té per llit un canyon de pissarres
negres, on llisquen les soles de cànem
xopes i llefiscoses, i els turmells
sagnen molt fi, del record de les fulles
de canya, ganivets de verdor freda
que tallen quan es baixa, tan de pressa
com quan es cau, per fugir de la plana
de terra i d'homes, el món que retruny
de migdia, i apaga la lluor
del fred metall d'aurora de les canyes.
Stepping off the curb, a gentle splash,
a trembling as of swiftly running water,
makes me hold back, though only for a moment,
just as my foot comes down to meet the road.
The door through which the years depart, I see,
is active still, its wood not wholly dead.
A sudden crack admits a thread of light.
These adult feet, almost insensible
within their leather casing, now recall
quite different feet, more agile and aware:
a boy's feet, glad to plunge into dark water
which runs along a channel of black slate
where rope soles skid upon the slime
and ankles fleck with blood, remembering
the blades of reeds, the cold green knives that cut
as one steps down, as suddenly as when
one falls, escaping from the level fields
of earth and men, the world which detonates
with midday heat, extinguishing the gleam,
the cold, metallic dawn-light of the reeds.

Copyright © Joan Ferraté: transl. copyright © Arthur Terry 2001


...buy this book
next
index
translator's next