Y TIP SBWRIEL THE RUBBISH TIP
Donald Evanstrans. Gillian Clarke (from Welsh)
(Moderniaeth)

Fin nos, clustfeiniasom ormod ar ei lygod a'i lyg,
a rhythu ormod ar y drewdodau gyda'r wawr
fel na theimlasom, ers oesau, na gewynnau na gwaed y pridd
yn ymdonni a sio, rhag ei nychdod a'i sawr.

Ac ni sylwasom drosom ar fyfyrdodau'r haul
na'r sêr yn amgyffred, na chlywed eu hystyr uwchlaw
o fysg ei gymysgwch, a'i fwg blith-draphlith yn drais
ar gallineb goleuni: ei afreswm a'i fraw.

A nadreddodd ei fudreddi ar daen i wenwyno'r dŵr,
yn angau i galon afonydd y cwm ar y cyd
nes nosi hen gân eu gloywder yn gors, yn grawn ar y gro,
a lladd llawenydd y llif ysbrydol yn y rhyd.

Ond wrth i'w ddryswch, o'n deutu, bydru'n ystyfnig i ben,
gwelwn drachefn drefn ddi-drai y Prynwr a fu ar y Pren.
(Modernity)

At dusk we listened too much to the rats' cry,
at dawn we stared too long into putrefaction,
so for aeons we failed to hear the earth's blood sigh
like the sea, for fear of the stink of corruption.

And we never noticed above us the sun's prayer
or the stars' understanding, or saw their meaning there,
just their chemistry and mass, and the smoke of war
on the light of wisdom, its mindlessness and fear.

And poison snaked down to the aquifers below,
killing the heart of valleys where rivers flow
till an old song darkened the marsh, water on stone,
and the spirited joy of the stream is dead and gone.

But, as about us confusion descends into chaos,
we see again the unflinching Christ on the cross.

Copyright © Donald Evans; Trans. Copyright © Gillian Clarke
Orig. publ. Cyhoeddiadau Barddas - Barddas Publications; trans. publ. Bloodaxe Books


...buy this book
next
index
translator's next